Tỷ giá ngoại tệ

Giá vàng trong nước

Thời tiết

Hà Nội

Đà Nẵng

TP Hồ Chí Minh

Liên kết web
Số lượt truy cập
02157027
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA TRONG NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2017

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA TRONG NGÀNH

GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2017

  Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, tạo thế và lực mới cho sự phát triển, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn,  tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017; Giám đốc Sở Giao thông vận tải phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với các nội dung như sau:

 

I. Mục tiêu thi đua:

          Phát huy những thành tích đạt được của ngành Giao thông vận tải trong năm 2016, nhất là tiếp tục duy trì, tạo sự chuyển biến hơn nữa về công tác đảm bảo trật tự ATGT, thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải; Quản lý, bảo vệ công trình và hành lang an toàn giao thông … góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, với thực hiện Chỉ thị 13 của UBND tỉnh và Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy.

          Thông qua các hoạt động thi đua nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của CC.VC, người lao động, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành ngày càng vững mạnh.

 

II. Nội dung thi đua cụ thể:

 1/- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, với thực hiện Chỉ thị 13 của UBND tỉnh và Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng.

          2/- Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nhằm đạt hiệu quả cao nhất, bên cạnh đó cần chú trọng việc triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng.

 

3/- Thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, quản lý điều hành, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của ngành, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác của các đơn vị, cá nhân.

4/- Tổ chức vận động cán bộ, CC.VC người lao động trong ngành tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan nhằm rẻn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong cơ quan góp phần động viên mọi người hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

 

5/- Tuyên truyền vận động cán bộ CC.VC nghiêm chỉnh chấp hành  Luật Giao thông đường bộ và tích cực hưởng ứng phong trào đảm bảo trật tự ATGT với Chủ đề năm 2017 là “Xây dựng văn hoá giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.  

6/- Về thực hiện tiêu chí Nông thôn mới: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí 02 về giao thông theo chỉ đạo của tỉnh.

 

III. Tổ chức thực hiện:

- Từ 06 nội dung thi đua nêu trên, Giám đốc Sở GTVT yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, các phòng Công thương, Quản lý Đô thị, phòng Hạ tầng kinh tế các huyện, Thị, Thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng các nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị để phát động thi đua trong cán bộ, CC.VC và người lao động.

- Định kỳ mỗi đợt thi đua phải có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm. Cần đặc biệt chú ý tính thiết thực hiệu quả kinh tế và cải thiện đời sống cán bộ, CC.VC, tránh phô trương hình thức không hiệu quả, bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng;

- Không công nhận danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, khiếu kiện vượt cấp, gây tai nạn giao thông.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2016, Giám đốc Sở GTVT kêu gọi toàn thể cán bộ, CC.VC và người lao động trong Ngành ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017 của ngành GTVT./.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Tin mới đăng
  Nổ xe khách giường nằm, 2 người chết, 12 bị thương [21/2/2017]
  Trắng đêm ’giải cứu’ đường sắt bắc – nam [21/2/2017]
  Tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự sau tết [17/2/2017]
  Thông báo Về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 tại Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông Vĩnh Long [15/2/2017]
  CSGT Hà Nội đồng loạt xử phạt xe lấn làn buýt nhanh [15/2/2017]
Lịch công tác
Bản đồ hành chính

CQ Chuyên môn thuộc Bộ GTVT

Báo giao thông

Đang tải ...