Liên kết web
Số lượt truy cập
02157031
Văn bản nội bộ
Về việc triển khai thể thức văn bản của Đảng và các biểu mẫu, hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát [21/2/2017]QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng biên chế, của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long [15/2/2017]Báo cáo cấp đổi gplx tháng 01/2017 [8/2/2017]Triển khai dịch vụ công trong lĩnh vực đường thủy nội địa [6/2/2017]Tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ Hội Xuân Đinh dậu 2017 [6/2/2017]Triển khai thực hiện Thông tư Số 39/2016/TT-BGTVT [6/2/2017]BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 [26/11/2016]BÁO CÁO TUẦN (Từ ngày 16/11/2016 đến 23/11/2016) [26/11/2016]QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN SÂN SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG [26/11/2016]QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA SÂN SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1 ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG [18/11/2016]V/v báo cáo kết quả định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ tại đơn vị. [18/11/2016]BÁO CÁO Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” [15/11/2016]QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập lại Hội đồng khoa học và công nghệ cơ sở [15/11/2016]QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét sáng kiến thành tích khen thưởng [15/11/2016]QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương của Sở GTVT [15/11/2016]QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Sở Giao thông vận tải [15/11/2016]QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành GTVT [15/11/2016]QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan nhà nước của Sở GTVT [15/11/2016]QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng [15/11/2016]BÁO CÁO Kết quả rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2016 [15/11/2016]

>> Xem thêm