TTHC Sở Giao thông Vận tải

select
Tổng số 68 thủ tục
#Mã - Tên thủ tụcLĩnh vựcMức độĐịa chỉ tiếp nhận
1 2.001921.000.00.00.H61 - Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải • Đường bộChưa cập nhậtTổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ được giao quản lý đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
2 2.001963.000.00.00.H61 - Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải • Đường bộChưa cập nhậtTổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
3 1.004242.000.00.00.H61 - Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa • Đường thủy nội địaChưa cập nhậtCục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: dichvucong.vinhlong.gov.vn).
4 1.000703.000.00.00.H61 - Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô • Đường bộChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long (Số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://qlvt.mt.gov.vn/.
5 2.001002.000.00.00.H61 - Cấp Giấy phép lái xe quốc tế • Đường bộChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc nộp trực tuyến tại https://dichvucong.gplx.gov.vn.
6 1.003930.000.00.00.H61 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện • Đường thủy nội địaChưa cập nhậtCục Cục ĐTNĐ Việt Nam; Chi cục ĐTNĐ khu vực; Sở GTVT; Cơ quan quản lý giao thông cấp huyện; Cấp xã, phường, thị trấn; (Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định).
7 1.002820.000.00.00.H61 - Cấp lại Giấy phép lái xe • Đường bộChưa cập nhậtTrung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
8 1.002300.000.00.00.H61 - Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế • Đường bộChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.gplx.gov.vn
9 1.003658.000.00.00.H61 - Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa • Đường thủy nội địaChưa cập nhậtNộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: số 12C, đường Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ: dichvucong.vinhlong.gov.vn
10 1.002835.000.00.00.H61 - Cấp mới Giấy phép lái xe • Đường bộChưa cập nhậtCơ sở đào tạo lái xe
1 - 10 trong tổng số 68Số dòng hiển thị: <<<1 2 3 4 5  >>>