Ban Giám đốc

Họ và tên: Trần Quốc Hợp

Sinh năm: 05/06/1976

Quê quán: xã Tân Lộc - huyện Tam Bình - tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay : Phường 4 - TP. Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng CTGT

Lý luận chính trị : Cao cấp

Ngày vào Đảng: 27/11/2004 - Chính thức: 27/11/2005

Điện thoại cơ quan: 0270.3823216

Điện thoại nhà riêng:

Chức vụ hiện nay : Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Quang Khải

Sinh năm: 1966

Quê quán: xã Hòa Thạnh - huyện Tam Bình - tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay : Phường 4 - TP. Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Lý luận chính trị : Cao cấp

Ngày vào Đảng: 02/10/1992 - Chính thức 02/10/1993

Điện thoại cơ quan: 0270.3824329

Điện thoại nhà riêng:

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc

Họ và tên: Lâm Thành Hảo

Sinh năm: 01/06/1964

Quê quán: Trung Nghĩa - Vũng Liêm - Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: 89/28A - Đường 8/3 - Khóm 3 - Phường 5 - Tp Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Lý luận chính trị : Cao cấp

Ngày vào đảng: 13/10/1997 - Chính thức: 13/10/1998

Điện thoại cơ quan: 02703823234

Điện thoại nhà riêng:

Chức vụ hiện nay : Phó Giám đốc

Họ và tên: Đinh Quang Huy

Sinh năm: 15/01/1973

Quê quán: Xã Thanh ĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: Số nhà 33/9B đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngày vào đảng: 23/4/2003           - Chính thức: 23/4/2004

Điện thoại:

Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc