DANH BẠ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 Họ và tên Chức vụĐiện thoại cơ quanDi độngĐịa chỉ Email
Ban Giám đốc
 Trần Quốc HợpGiám đốc  tqhop.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Lâm Thành HảoPhó Giám đốc  lthao.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Đinh Quang HuyPhó Giám đốc  dqhuy.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Quang KhảiPhó Giám đốc  nqkhai.sgtvt@vinhlong.gov.vn
Văn phòng Sở
 Lê Thùy Vĩnh NgọcChánh Văn phòng0270.3823216 ltvngoc.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thành LâmP. Chánh VP0270.3823216 ntlam.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Huỳnh Minh LýP. Chánh VP0270.3823216 hmly.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thúy HằngKế toán0270.3823216 nthang.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Bùi Thị Ngọc ThảoKế toán0270.3823216 btnthao.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Võ Thị Anh KhoaChuyên viên0270.3823216 vtakhoa.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Trần Quốc DiệpChuyên viên0270.3823216 tqdiep.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Phan Văn Thưởng Chuyên viên0270.3823216 pvthuong.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hoa HuệChuyên viên0270.3823216 nthhue.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Phạm Thị LiễuVăn thư0270.3823216 ptlieu.sgtvt@vinhlong.gov.vn
Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái
 Nguyễn Huỳnh GiaoTrưởng phòng0270.3824519  
 Trần Quốc HùngP.Trưởng phòng0270.3824519 tqhung.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Xuân HảiP.Trưởng phòng0270.3824519 nxhai.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Đặng Thị NgaChuyên viên0270.3824519 dtnga.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Lê Quang TuấnChuyên viên0270.3824519 lqtuan.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Như NguyễnChuyên viên0270.3824519 nnnguyen.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thanh DanhChuyên viên0270.3824519 ntdanh.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Phan Việt TriềuNhân viên0270.3824519 pvtrieu.sgtvt@vinhlong.gov.vn
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và chất lượng công trình giao thông
 Trần Thái NamTrưởng phòng0270.3827534 ttnam.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Khúc SơnP.Trưởng phòng0270.3827534 nkson.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Hà NiP.Trưởng phòng0270.3827534 nthni.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Trần Thịnh PhátChuyên viên0270.3827534 ttphat.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Phan Thị Ngọc LẹChuyên viên0270.3827534 ptnle.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Lê Đăng LongChuyên viên0270.3827534 ldlong.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Hữu QuớiChuyên viên0270.3827534 nhquoi.sgtvt@vinhlong.gov.vn
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
 Phan Chí CườngGiám đốc  pccuong.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Minh KhoaPhó Giám đốc  nmkhoa.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Trần Công DanhPhó Giám đốc  tcdanh.sgtvt@vinhlong.gov.vn
Thanh tra giao thông vận tải
 Nguyễn Thanh PhongChánh Thanh tra0270.3823776  
 Đặng Thanh DũngP. Chánh Ttra0270.3823776 dtdung.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Lê Quang ĐỉnhP. Chánh Ttra0270.3823776  
Trung tâm Thẩm định Kiểm định công trình GT
 Cao Thanh LiêmPhó Giám đốc0270.3834907  
 Nguyễn Thị Bé MườiPhó Giám đốc0270.3834907 ntbmuoi.sgtvt@vinhlong.gov.vn
Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình GT
 Hồ Văn TríGiám đốc0270.3822504 hvtri.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Trương Văn LăngPhó Giám đốc0270.3822504  
 Lê Thanh DũngPhó Giám đốc0270.3822504  
Bến xe khách Vĩnh Long
 Bùi Văn ChiếnGiám đốc0270.3823458 bvchien.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Vũ PhongPhó Giám đốc0270.3822504  
 Nguyễn Phương Thắm Phó Giám đốc0270.3823458 nptham.sgtvt@vinhlong.gov.vn
Cảng vụ Đường thủy nội địa
 Trương Quốc PhươngGiám đốc0270.3863757 tqphuong.sgtvt@vinhlong.gov.vn
 Nguyễn Thị Ngọc GiàuPhó Giám đốc0270.3863757 ntngiau.sgtvt@vinhlong.gov.vn