Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Hình ảnh liên kết
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
57
11894756

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long xin thông báo danh sách trúng tuyển được giấy phép lái xe kỳ sát hạch mô tô ngày17/06/2022 của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

23/06/2022 01:01 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long xin thông báo danh sách trúng tuyển được giấy phép lái xe kỳ sát hạch mô tô ngày17/06/2022 của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long xin thông báo danh sách trúng tuyển được giấy phép lái xe kỳ sát hạch mô tô ngày17/06/2022 của Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long. Xem chi tiết tại đây: QDTT- K13-2022 Truong CĐN Vinh Long_signed_signed_signed_signed_signed.pdf

Văn Bản Mới
Hình ảnh liên kết