Thông báo

Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện
(12/10/2021 16:08:24)

  Thực hiện Công văn số 4979/TCĐBVN-VT ngày 18/7/2021 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc triển khai, hướng dẫn xây dựng “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

               Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện như sau:
1. Đối tượng cấp Thẻ nhận diện phương tiện:
Các phương tiện vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19, ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch được ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải do Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.
2. Cách thức thực hiện:
a. Đối với phương tiện vận tải hoạt động trong nội tỉnh thì không cần đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện.
b. Đối với phương tiện vận tải hoạt động liên tỉnh nếu có nhu cầu thì thực hiện:
+ Điền đầy đủ thông tin vào mẫu Giấy đề nghị cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên các “luồng xanh” vận tải
+ Truy cập địa chỉ: http://luongxanh.drvn.gov.vn/ và thực hiện khai báo đầy đủ theo yêu cầu 

+ Sau khi được cơ quan thẩm quyền xét duyệt (kết quả xét duyệt sẽ chuyển trả thông qua địa chỉ mail đăng nhập ban đầu). Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Thẻ nhận diện thực hiện in và đóng dấu treo của đơn vị lên Thẻ nhận diện phương tiện,
kèm theo mã QR Code trên giấy (khổ A5) để dán trên kính phía trước và in trên giấy (khổ A4) để dán thêm lên kính hai bên cửa xe nhằm tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng và hạn chế tiếp xúc để ngăn sự lây lan dịch bệnh.
+ Đối với các phương tiện vận chuyển một số loại hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn gồm: nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh,… đơn vị vận tải in bổ sung nhãn “HÀNG MAU HỎNG” trên giấy màu vàng, đóng dấu treo của đơn vị và dán trên kính xe kèm với thẻ nhận diện đã được cấp.
3. Thời gian thực hiện:
Hướng dẫn này được áp dụng trong thời gian địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung Công văn hướng dẫn

(Đính kèm mẫu Giấy đề nghị và hướng dẫn các bước thực hiện chi tiết)

HD hướng dẫn cấp thẻ nhận diện cho phương tiện vận tải

mau Giay de nghi

QLVT