Thông báo

Sở GTVT thông báo danh sách ứng viên đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2021 và việc tổ chức phỏng vấn vòng 2
(12/10/2021 16:10:00)

Xem Thông báo tại đây