Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng trong nước
Thời tiết

Hà Nội

Đà Nẵng

TP Hồ Chí Minh

Liên kết web

Số lượt truy cập
02457212
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
Bộ GTVT tổ chức tổng kết công tác ngành năm 2018 theo hình thức trực tuyến.

Trong năm qua, với sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành GTVT tiếp tục phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng của đất nước. Trong đó, có một số kết quả nổi bật đạt được, cụ thể như sau:

- Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT tiếp tục được tăng cường; việc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT, đầu tư phát triển KCHTGT, bảo đảm TTATGT được phát huy ngày càng chặt chẽ và hiệu quả; đặc biệt là phối hợp chuẩn bị triển khai các dự án trọng điểm của ngành như đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, chuẩn bị đầu tư CHKQT Long Thành... Bên cạnh đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được tăng cường, chỉ đạo xuyên suốt, nhất là các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, đã góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả, hiệu lực thực thi.

- Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng; bên cạnh việc hoàn thành 100% chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền; đồng thời, chỉ đạo nghiên cứu, triển khai xây dựng nhiều đề án nhằm tăng cường kết nối, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn cả nước, tăng cường bảo đảm TTATGT các lĩnh vực...

- Chất lượng dịch vụ vận tải tiếp tục được cải thiện, sản lượng vận tải tăng cao, sản lượng vận tải hàng hóa và hành khách năm 2018 tăng trên 10% so với năm 2017 (vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là tăng từ 8-9%). Chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) của Việt Nam năm 2018 tăng 25 bậc so với năm 2016, xếp hạng 39/160 nước.

- Công tác chuẩn bị triển khai các dự án trọng điểm của ngành như đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất... được thực hiện với sự nỗ lực, quyết tâm cao, bám sát yêu cầu kế hoạch đề ra.

- Việc xử lý các tồn tại, bất cập tại các dự án BOT được tập trung thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và đã đạt được kết quả bước đầu, nhận được sự đánh giá cao của Chính phủ, sự đồng

thuận của xã hội và Nhân dân.

- Công tác CCHC, cải cách TTHC tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là việc rà soát, triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành, các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực GTVT được triển khai tích cực, bám sát và vượt so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. (vượt 19,4% danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành so với so với yêu 15 cầu chỉ đạo của Chính phủ). Công tác tinh giản tổ chức bộ máy được chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ GTVT được chỉ đạo, triển khai hiệu quả. Đã hoàn thành xây dựng và cung cấp toàn bộ 75 TTHC của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, đạt 100% kế hoạch giai đoạn 2018-2020 ngay trong năm 2018.

- Công tác PCTT&TKCN được các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả đã góp phần giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng khôi phục hệ thống KCHTGT, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

- Hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đã góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của ngành GTVT, cũng như công tác đối ngoại chung của đất nước.

- Công tác xã hội - từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa tiếp tục được quan tâm, triển khai thiết thực và hiệu quả.

- Các công tác khác về KHCN, môi trường, thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... tiếp tục được chú trọng, tăng cường, triển khai hiệu quả.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như:

- Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí, tuy nhiên, số người chết vì TNGT năm 2018 vẫn còn cao, chỉ giảm 0,4% so với năm 2017, không đảm bảo chỉ tiêu giảm từ 5-10%; ùn tắc giao thông kéo dài tăng so với năm 2017.

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ và Bộ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; tuy nhiên, đến nay tỉ lệ giải ngân không đạt so với kế hoạch được giao; dự kiến cả năm 2018 nguồn vốn NSNN và TPCP chỉ giải ngân đạt trên 90% kế hoạch.

- Một số dự án quan trọng như đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cầu Vàm Cống... đang phải tập trung xử lý các tồn tại, hạn chế về chất lượng, tiến độ; một số tuyến quốc lộ trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên... bị hư hỏng sau bão lũ, đang phải tập trung khắc phục.

- Công tác quyết toán các dự án hoàn thành luôn được Bộ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; tuy nhiên, việc lập, trình quyết toán của một số chủ đầu tư, Ban QLDA vẫn chậm, không đạt kế hoạch đề ra.

- Việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư phát triển KCHTGT vẫn còn khó khăn. Việc cung cấp thông tin, truyền thông của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa kịp thời, để xảy ra một số điểm nóng dư luận.

 Xác định năm 2019 là năm “tăng tốc” phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; thực hiện tốt phương châm hành động của Chính phủ Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực trong toàn ngành, góp phần cùng cả nước giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Vận tải: Phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 8 - 9 % về tấn hàng hóa và lượt hành khách so với năm 2018.

- Kế hoạch đầu tư phát triển: Hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2019 với số vốn dự kiến giải ngân là 28.912,032 tỷ đồng.

- Bảo đảm TTATGT và khắc phục ùn tắc giao thông: Thực hiện năm ATGT 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết tâm giảm TNGT từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2018; kéo giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

 

                                                                                                                                                LD

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày
Tin mới đăng
  Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long xin thông báo danh sách trúng tuyển kỳ sát hạch ô tô Đào tạo C K18/2018 của Trường Cao đẳng nghề Số 9 [16/3/2019]
  2. Cấp phép thi công xây dựng các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của đường bộ đang khai thác [15/3/2019]
  1.Chấp thuận thi công xây dựng các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông của đường bộ đang khai thác [15/3/2019]
  Họp triển khai kế hoạch thực hiện công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn. [15/3/2019]
  Duy trì trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh liên quan đến trật tự an toàn giao thông. [15/3/2019]
Lịch công tác
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 14.1.2019 đến ngày 19.1.2019) [11/1/2019]
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 7.1.2019 đến ngày 12.1.2019) [11/1/2019]
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15.10.2018 đến ngày 20/10.2018) [16/10/2018]
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20.8.2018 đến ngày 25.8.2018) [21/8/2018]
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 23.7.2018 đến ngày 28.7.2018) [25/7/2018]
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 21/7/2018) [17/7/2018]
Bản đồ hành chính

CQ Chuyên môn thuộc Bộ GTVT

Báo giao thông

Đang tải ...