Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng trong nước
Liên kết web

Số lượt truy cập
02451817

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

Điện thoại

 

Cơ quan

Địa chỉ email

do UBND tỉnh cấp

I

Lãnh đạo Sở

 

 

1.   

Nguyễn Văn Liệt

Giám đốc

02703.827535

nvliet.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.   

Nguyễn Quang Khải

Phó Giám đốc


nqkhai.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.   

Trần Quốc Hợp

Phó Giám đốc

02703.827906

tqhop.sgtvt@vinhlong.gov.vn

4.Lâm Thành HảoPhó Giám đốc02703.823234lthao.sgtvt@vinhlong.gov.vn

II

Văn phòng Sở

 

 

1.   

Lê Thùy Vĩnh NgọcPhó Chánh VP02703.823216ltvngoc.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.   

Lê Thanh Dũng

Phó Chánh VP

0270.3823216

ltdung.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.   

Nguyễn Thị Bé Nga

Chuyên viên

0270.3836909

ntbnga.sgtvt@vinhlong.gov.vn

4.   

Phan Văn Thưởng

NV Lưu trữ

0270.3823216

pvthuong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

5.   

Nguyễn Phương Thắm

Chuyên viên

0270.3836909nptham.sgtvt@vinhlong.gov.vn

6.   

Phạm Thị Liễu

NV Văn thư

0270.3823216

ptlieu.sgtvt@vinhlong.gov.vn

7.   

Võ Thị Anh Khoa

Chuyên viên

0270.3836909

vtakhoa.sgtvt@vinhlong.gov.vn

8.   

Nguyễn Văn Thập

Bảo vệ

0270.3823216

 

9.   

Phạm Đoan Hùng

Lái xe

0270.3823216

 

10. 

Nguyễn Thanh Toàn

Lái xe

0270.3836909

nttoan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch tài chính

 

 

1.   

Trương Quốc Phương

Trưởng phòng

0270.3830505

tqphuong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.   

Nguyễn Thành Lâm

Phó phòng

0270.3830505

ntlam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.   

Nguyễn Thúy Hằng

Kế toán

0270.3830505

nthang.sgtvt@vinhlong.gov.vn

IV

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

 

1.   

Phan Tấn Hậu

Phó phòng

0270.3824519

pthau.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.   

Phan Việt Triều

Phó phòng

0270.3824519

pvtrieu.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.   

Đặng Thanh Dũng

Phó phòng

 0270.3824519

dtdung.sgtvt@vinhlong.gov.vn

4.   

Nguyễn Thanh Danh

Chuyên viên

0270.3824519

ntdanh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

5.   

Nguyễn Xuân Hải

Chuyên viên

0270.3824519

nxhai.sgtvt@vinhlong.gov.vn

6.   

Lê Quang Tuấn

Chuyên viên

0270.3824519

lqtuan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

7.Đặng Thị NgaChuyên viên0270.3824519dtnga.sgtvt@vinhlong.gov.vn

V

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

 

1.

Đinh Quang Huy

Trưởng phòng

0270.3827534

dqhuy.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.

Trần Hoàng Lâm

Nhân viên

0270.3827534

thlam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.

Nguyễn Khúc Sơn

Chuyên viên

0270.3827534

nkson.sgtvt@vinhlong.gov.vn

VI
Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông 
1.Trần Thái NamTrưởng phòng 02703.836939ttnam.sgtvt@vinhlong.gov.vn
2.Phan Chí CườngPhó phòng 02703.836939pccuong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

VII

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

1.

Hồ Văn Trí

Giám đốc

0270.3831274

hvtri.sgtvt@vinhlong.gov.vn

VIII

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

 

1.

Phan Công Luận

Phó Chánh thanh tra

0270.3823776

pcluan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

2.

Nguyễn Thanh Phong

Phó Chánh thanh tra

0270.3823776

ntphong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

3.

Mai Hoàng Minh

Phó Chánh thanh tra

0270.3823776

mhminh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

4.

Nguyễn Văn Đoàn

Đội trưởng

0270.3823776

nvdoan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

5.

Lê Quang Đỉnh

Đội trưởng

0270.3823776

lqdinh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

6.

Đinh Hoàng Nam

Đội trưởng

0270.3823776

dhnam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

7.

Nguyễn Minh Sự

Đội trưởng

0270.3823776

nmsu.sgtvt@vinhlong.gov.vn

8.

Phan Ngọc Vinh

Đội phó

0270.3823776

pnvinh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

9.

Nguyễn Thanh Liêm

Đội phó

0270.3823776

ntliem.sgtvt@vinhlong.gov.vn

10.  

Lê Văn Thành

Đội phó

0270.3823776

lvthanh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

11.  

Hồ Văn Trí

Đội phó

0270.3823776

hvtri.sgtvt@vinhlong.gov.vn

12. 

Nguyễn Quốc Việt

Đội phó

0270.3823776

nqviet.sgtvt@vinhlong.gov.vn

13.

Nguyễn Minh Tâm

Đội phó

0270.3823776

nmtam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

14. 

Trương Hoàng Lăng

Thanh tra viên

0270.3823776

thlang.sgtvt@vinhlong.gov.vn

15.

Lê Văn Tám

Thanh tra viên

0270.3823776lvtam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

16.

Nguyễn Tấn Phong

Thanh tra viên

0270.3823776

ntanphong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

17.

Nguyễn Duy Tâm

Thanh tra viên

0270.3823776

ndtam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

18.

Đặng Hoài Khang

Thanh tra viên

0270.3823776

dhkhang.sgtvt@vinhlong.gov.vn

19.

Phan Văn Quân

Thanh tra viên

0270.3823776

pvquan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

20. 

Trương Thanh TuấnThanh tra viên0270.3823776tttuan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

21.


Hứa Hoàng Sơn

Thanh tra viên

0270.3823776

hhson.sgtvt@vinhlong.gov.vn

22.


Trần Quốc Hùng

Thanh tra viên

0270.3823776

tqhung.sgtvt@vinhlong.gov.vn

23.


Nguyễn Công Huấn

Thanh tra viên

0270.3823776

nchuan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

24. 

Nguyễn Thành Nam

Thanh tra viên

0270.3823776

 ntnam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

25.

Đoàn Thanh Bình

Thanh tra viên

0270.3823776

dtbinh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

26.


Huỳnh Thanh Trí

Thanh tra viên

0270.3823776

httri.sgtvt@vinhlong.gov.vn

27.


Trần Phước Thạnh

Thanh tra viên

0270.3823776

tpthanh.sgtvt@vinhlong.gov.vn

28.


Đặng Ngọc Hiếu

Kiểm tra viên

0270.3823776

 dnhieu.sgtvt@vinhlong.gov.vn

29.

Trần Huy Hoàng

Chuyên viên

0270.3823776

 

30.

Trần Quốc Diệp

Chuyên viên

0270.3823776

tqdiep.sgtvt@vinhlong.gov.vn

31.

Phan Thị Bé Hai

Chuyên viên

0270.3823776

 

32.

Dương Thị Hồng Thắm

Chuyên viên

0270.3823776

 

33.

Cao Thị Kim Loan

Kế toán

0270.3823776

ctkloan.sgtvt@vinhlong.gov.vn

34. 

Nguyễn Thanh Tùng

Lái xe

0270.3823776

 

IX

Trung tâm Thẩm định kiểm định công trình giao thông

1.   

Trần Hoàng Nam

Giám đốc

0270.3834907

thnam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

X

Trung tâm Quản lý và sửa chữa công trình giao thông

 

1.

Nguyễn Vũ Phong

Giám đốc

0270.3822504

nvphong.sgtvt@vinhlong.gov.vn

XI

Bến xe khách Vĩnh Long

 

1.

Lê Minh Đậm

Giám đốc

0270.3823458

lmdam.sgtvt@vinhlong.gov.vn

XII

Cảng vụ Đường thủy nội địa

 

1.

Diệp Thành Nhân

Giám đốc

0270.3863757

dtnhan.sgtvt@vinhlong.gov.vn