Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng trong nước
Thời tiết

Hà Nội

Đà Nẵng

TP Hồ Chí Minh

Liên kết web

Số lượt truy cập
02451822
Cải cách hành chính
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ; THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH; KHÔNG THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (3/10/2017 00:33)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ; THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH; KHÔNG THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (3/10/2017 00:35)

THÔNG BÁO Về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (31/10/2018 00:55)

Báo cáo kết quả CCHC năm 2018 (18/11/2018 02:18)

Quyết định 2516/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 vè việc SĐBS một số TTHC (18/11/2018 02:19)

Rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC trong một ngày (18/11/2018 02:22)

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (18/11/2018 02:23)

Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh các năm 2018 – 2019 (20/11/2018 09:07)

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (20/11/2018 09:20)

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. (13/12/2018 09:02)

Các tin khác:
Thực hiện rà soát, cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh chuyên ngành. (13/12/2018 09:08)
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ (13/12/2018 09:14)
Quyết định 2704/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 Sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm (13/12/2018 09:31)
Danh mục TTHC rút ngắn tơời gian giải quyết 1 ngày (20/12/2018 09:48)
Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính (11/1/2019 07:04)
Sở GTVT Vĩnh Long trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bãi bỏ TTHC (11/1/2019 07:10)
Báo cáo công tác KSTTHC 2018 (15/1/2019 09:55)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 18/1/2019 (22/1/2019 09:01)
Báo cáo tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI (25/1/2019 09:15)
Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (25/1/2019 09:16)
Xem tin theo ngày
Ngày
Tin mới đăng
  Danh mục TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT [5/10/2018]
  Danh mục TTHC sửa đổi ban hành theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND [5/10/2018]
  Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long xin thông báo danh sách trúng tuyển kỳ sát hạch mô tô hạng A1 khóa 19/2018 của Trường Cao đẳng nghề Số 9 [15/8/2018]
  Thanh niên 16 tuổi lái xe gây TNGT chết người rồi bỏ trốn [18/4/2018]
  Hai xe máy va chạm trong đêm, nam thanh niên tử vong [18/4/2018]
Văn bản mới ban hành
Bản đồ hành chính

CQ Chuyên môn thuộc Bộ GTVT

Báo giao thông