Liên kết web

Số lượt truy cập
02450270
Văn bản nội bộ - Công văn
Tuyên truyền cho CBCC, VC hiểu rõ hoạt động tà đạo của “Hội thánh Đức chúa trời” (5/5/2018 00:39)

Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ. (13/7/2017 00:14)

Báo cáo thống kê giấy phép lái xe bị tạm giữ do vi phạm đã quá thời hạn nhưng không đến xử lý. (26/5/2017 01:31)

Triển khai thực hiện Thông tư 02/2017/TT-BGTVT và Thông tư 04/2017/TT-BGTVT. (26/5/2017 01:27)

Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải khách du lịch trên đường thủy nội địa. (26/5/2017 01:25)

Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ, tránh nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin, bảo mật hệ thống (16/5/2017 05:49)

Triển khai thực hiện Công điện số 503/CĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. (27/4/2017 10:21)

Về việc thưc hiện chủ trương của UBND tỉnh trong việc cưới, việc tang, lễ hội (20/4/2017 13:01)

Về việc cung cấp tin, bài cho Website Sở (20/3/2017 09:59)

Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong sử dụng Internet, mạng xã hội. (28/2/2017 23:35)

Các tin khác:
Về việc triển khai thể thức văn bản của Đảng và các biểu mẫu, hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát (21/2/2017 05:42)
Triển khai dịch vụ công trong lĩnh vực đường thủy nội địa (6/2/2017 00:36)
Tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ Hội Xuân Đinh dậu 2017 (6/2/2017 00:33)
Triển khai thực hiện Thông tư Số 39/2016/TT-BGTVT (6/2/2017 00:06)
V/v báo cáo kết quả định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ tại đơn vị. (18/11/2016 07:35)
Tổ chức sát hạch cho 02 khóa mô tô vào ngày chủ nhật cho công nhân (15/11/2016 08:00)
Xử lý hành vi vi phạm về quá khổ, quá tải đối với phương tiện vận tải hành hóa đường bộ của Trung Quốc (9/11/2016 23:06)
Tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (9/11/2016 22:45)
Chấp thuận cho Trường Cao đẳng nghề Sô 9 –Bộ QP khai giảng các lớp đào tạo, nâng hạng lái xe ô tô. (31/10/2016 02:26)
Tổ chức chào cờ đầu tuần và chấm công. (31/10/2016 02:21)
Xem tin theo ngày
Ngày