Liên kết web

Số lượt truy cập
02439481
Mẫu biểu -Tài liệu hướng dẫn
Thông tư 129/2017/TT-BTC ngày 4/12/2017 (16/11/2018 01:58)

Nghị định 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (12/11/2018 08:54)

Nghị định 138/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe

Thực hiện Quyết định số 2066/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 của Bộ GTVT (10/10/2018 01:01)

Các tin khác:
Kế hoạch Tổ chức triển khai, quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, (khóa XII) của Đảng; các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) (24/9/2018 01:11)
Quyết định xử lý kỷ luật đảng viên (24/9/2018 01:08)
Thông báo chi ê u sinh khóa đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ năm 2018 tại V ĩ nh Long (28/8/2018 10:00)
VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (13/8/2018 00:34)
KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng (10/8/2018 01:48)
Triển khai Công văn số 6675/BGTVT và Công văn số 7907/BGTVT (31/7/2018 01:28)
Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019 (26/7/2018 01:36)
Xem tin theo ngày
Ngày
Tin mới đăng
  Thông báo về việc hạn chế giao thông đường thủy trên sông Vũng Liêm [6/11/2018]
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh phường 5 thành phố Vĩnh Long [1/11/2018]
  Thông báo các xe cơ giới hết niên hạn sử dụng kể từ ngày 01/01/2019. [31/10/2018]
  THÔNG BÁO Về việc triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia [31/10/2018]
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương phường 1, TP Vĩnh Long [10/10/2018]
Lịch công tác
Bản đồ hành chính

CQ Chuyên môn thuộc Bộ GTVT

Báo giao thông

Đang tải ...