Liên kết web

Số lượt truy cập
02433948
Mẫu biểu -Tài liệu hướng dẫn
Thông báo chi ê u sinh khóa đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ năm 2018 tại V ĩ nh Long (28/8/2018 10:00)

VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (13/8/2018 00:34)

KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng (10/8/2018 01:48)

KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Các tin khác:
Triển khai Công văn số 6675/BGTVT và Công văn số 7907/BGTVT (31/7/2018 01:28)
Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019 (26/7/2018 01:36)
Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (18/7/2018 00:13)
Quy chế phát ngôn (12/7/2018 08:00)
Về việc thực hiện “Bộ tiêu chí đánh giá mức độ chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long” (3/7/2018 02:36)
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm của Sở Giao thông vận tải (3/7/2018 02:32)
Th ự c hi ệ n Quy ế t đị nh s ố 1086 / Q Đ - BGTVT ng à y 2 9 /05 /2018 c ủ a B ộ Giao th ô ng v ậ n t ả i . (11/6/2018 09:48)
Xem tin theo ngày
Ngày
Tin mới đăng
  Thông báo các đơn vị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long (trực thuộc Sở GDĐT) đủ điều kiện tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin [13/9/2018]
  Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-Truyền thông Việt Nam lần thứ XXII năm 2018 [5/9/2018]
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Láng nhựa mặt đường trên ĐT.901 đoạn Km14+117- Km16+00; km 18+00 – km 26+109; km 32+00 – km 33+00; km 36+894 – km 45+00. [21/8/2018]
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp: Láng nhựa mặt đường đoạn từ Km1+00- Km2+513; km 6+00 – km 7+00; km 20+989 – km 42+570 trên ĐT.907. [21/8/2018]
  Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long xin thông báo danh sách trúng tuyển kỳ sát hạch mô tô hạng A1 khóa 19/2018 của Trường Cao đẳng nghề Số 9 [15/8/2018]
Lịch công tác
Bản đồ hành chính

CQ Chuyên môn thuộc Bộ GTVT

Báo giao thông

Đang tải ...