Liên kết web

Số lượt truy cập
02457212
Tra cứu văn bản - Thông tư
Hiển thị 20 kết quả.
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 02/2019/TT-BNV Thông tư 24/01/2019 Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
2 01/2019/TT-BNV Thông tư 24/01/2019 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
3 01/2019/TT-BGTVT Thông tư 11/01/2019 Quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa
4 04/2019/TT-BGTVT Thông tư 11/01/2019 Quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
5 03/2019/TT-BGTVT Thông tư 11/01/2019 Quy định về việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
6 23/2018/TT-BTTTT Thông tư 28/12/2018 Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020
7 05/2018/TT-BKHĐT Thông tư 10/12/2018 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
8 01/2018/TT-VPCP Thông tư 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
9 97/2018/TT-BTC Thông tư 30/10/2018 Thông tư số 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
10 89/2018/TT-BTC Thông tư 28/09/2018 Thông tư số 89/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 91/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
11 71/2018/TT-BTC Thông tư 10/08/2018 Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước
12 12/2018/TT-BGTVT Thông tư 28/03/2018 Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa.
13 03/2018/TT-BTP Thông tư 10/03/2018 QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
14 12/2017/TT-BGTVT Thông tư 15/04/2017 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
15 01/2017/TT-BXD Thông tư 06/02/2017 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG
16 329/2016/TT-BTC Thông tư 26/12/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định Số 119/2015NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
17 209/2016/TT-BTC Thông tư 10/11/2016 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ
18 210/2016/TT-BTC Thông tư 10/11/2016 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT, PHÍ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG
19 35/2013/TT-BGTVT Thông tư 21/10/2013 Quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ
20 03/2019/TT-BGTVT Thông tư Quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ
Hiển thị 20 kết quả.