Văn bản nội bộ - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long
Liên kết web

Số lượt truy cập
02430665
Văn bản nội bộ
Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018 [20/7/2018]

Báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm [20/7/2018]

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC 6 tháng đầu nămBÁO CÁO Công tác tháng 6/2017, kế hoạch công tác tháng 7/2018 [3/7/2018]KẾ HOẠCH ứng dụng CNTT năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 [2/7/2018]KẾ HOẠCH Phát động phong trào đăng ký thi đua về ứng dụng CNTT năm 2018 [2/7/2018]BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 201 8 [6/6/2018]BÁO CÁO Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 201 8 [6/6/2018]BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 201 8 [6/6/2018]Tuyên truyền cho CBCC, VC hiểu rõ hoạt động tà đạo của “Hội thánh Đức chúa trời” [5/5/2018]KẾ HOẠCH Về công tác phòng chống khủng bố năm 2018 [3/5/2018]BÁO CÁO Sơ kết công tác Dân vận chính quyền cơ quan nhà nƣớc quý 1/2018 Và chƣơng trình công tác quý 2/2018 [20/4/2018]BÁO CÁO Kết quả c ải cách hành chính năm 201 7 [7/12/2017]BÁO CÁO Công tác tháng 1 1 /201 7 , kế hoạch công tác t háng 1 2 /2017 [28/11/2017]Kế hoạch tuyên truyền triển khai văn bản pháp luật giao thông đường bộ [23/11/2017]BÁO CÁO Kết quả rà soát văn bản QPPL năm 201 7 [23/11/2017]BÁO CÁO Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 [23/11/2017]QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long [22/11/2017]BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW và Chương trình quốc gia phòng, chống t ội phạm năm 201 7 [16/11/2017]BÁO CÁO Tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 201 7 [16/11/2017]BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2017 [16/11/2017]

>> Xem thêm