Liên kết web

Số lượt truy cập
02457872
Tra cứu văn bản
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 75 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 877/QĐ-TTg Quyết định 18/07/2018 Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019
22 28/2018/QĐ-TTg Quyết định 12/07/2018 Quyết định Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống
23 124/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24 125/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức đóng góp, chế độ miễn và chế độ hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
25 126/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long
26 127/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
27 128/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Vĩnh Long
28 129/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2018 - 2019
29 130/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc bãi bỏ Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chính sách cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
30 131/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Ban hành Chính sách thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2018 - 2021
31 104/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018
32 132/2018/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Ban hành Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học nguồn nhân lực ngành Y tế, giai đoạn 2018 - 2021
33 133/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long
34 106/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh
35 107/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
36 108/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018
37 109/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 06 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long
38 110/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn vay ODA Chính phủ Áo để thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long
39 111/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Trà Ôn
40 112/NQ-HĐND K9 Nghị quyết 06/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 75 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 4