Văn bản chỉ đạo điều hành

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 17-CT/TU về lãnh đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 05/05/2023 05/05/2023
2 05/CT-BGTVT VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 08/04/2023 08/04/2023
3 01/CT-TTg Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. 03/01/2023
4 18/CT-TTg Về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam 13/10/2022 13/10/2022
5 1079/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam 14/09/2022 14/09/2022
6 1015/QĐ-TTg Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ 30/08/2022 30/09/2022
7 02/CT-BGTVT Về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông vận tải 23/05/2022
8 39/CT-TTg Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng 07/10/2020 07/10/2020
9 39/CT-TTg Chỉ thị 39/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng 07/10/2020
10 1002/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 23/04/2020 23/04/2020
11 1001/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 23/04/2020 23/04/2020
12 1001/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 23/04/2020
13 1002/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 23/04/2020
14 724/CĐ-TTg Về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ 17/06/2019
15 15/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng” 21/02/2019
<<<1>>>