Chi tiết văn bản

05/CT-BGTVT
08/04/2023
08/04/2023
VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Chỉ thị
Bộ Giao thông và Vận tải
Nguyễn Văn Thắng
202352017526_Chi Thi 05-2023 BGTVT tang cuong QL, chong tieu cuc DTSHLX.pdf
VĂN BẢN KHÁC